دات نت نیوک

رویدادهای خاتمه یافته

کارگاه تخصصی ساخت «پادکست»

کارگاه تخصصی ساخت «پادکست»

مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1397
کارگاه تخصصی «ریویو نویسی»

کارگاه تخصصی «ریویو نویسی»

مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1397
کارگاه تخصصی «ویکی‌نویسی»

کارگاه تخصصی «ویکی‌نویسی»

مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1397